Kjernen i menighetens virksomhet er trosoppbyggelsen. I løpet av uka er det egne samlinger for barn og ungdom, og på søndager er det samlinger for hele menigheten. På samlingene står oppbyggelsen i trosgrunnlaget til BCC i fokus. Dette formidles gjennom ulike virkemidler som tale, bønn og sang, men også andre virkemidler som film, paneldebatt osv. Etter samlingene er det åpen kaffebar og uformelt opplegg utover dagen. I løpet av året er medlemmene også samlet til flere festlige anledninger, f.eks. bryllup, fester, merkedager og høytider. Under disse samlingene kommer ofte det kulturelle mangfoldet blant medlemmene til syne, hvor unge og eldre deltar i både oppbyggelse, underholdning og musikalske innslag.