Kadetten Elias Aslaksen tjenestegjorde i marinen i 1908 på samme båt som Johan Oscar Smith, som er grunnleggeren av det i dag verdensomspennende trossamfunnet Brunstad Kristelige Menighet. Aslaksen ble kjent med Smith og var enig med Smith i hans trosgrunnlag. I 1912 flyttet Elias Aslaksen til Hønefoss. I begynnelsen var det samlinger i stuene med kun en håndfull medlemmer. I løpet av de over hundre årene som har gått siden den gang har BKM Hønefoss vokst frem til en aktiv forsamling med over 120 medlemmer i alle aldre.

BKM Hønefoss eide et lokale i Sundgata i Hønefoss sentrum, men dette ble etter hvert for lite for den voksende menigheten. Da ble en stor tomt syd i Hønefoss kjøpt og et nytt aktivitetssenter ble bygd og stod klart til bruk høsten 2002. Siden den gang er det bygd ut ulike fasiliteter med en konferansesal som rommer 250 personer, kaffebar, mindre rom som er velegnet til ulike aktiviteter for barn og unge, samt musikkstudio og møterom. Det er også store uteområder til tomten hvor det er anlagt fotballbane, volleyballbane, grillplass, terrasse og lekeplass.

BKM Hønefoss eide et lokale i Sundgata i Hønefoss sentrum, men dette ble etter hvert for lite for den voksende menigheten. Da ble en stor tomt syd i Hønefoss kjøpt og et nytt aktivitetssenter ble bygd og stod klart til bruk høsten 2002. Siden den gang er det bygd ut ulike fasiliteter med en konferansesal som rommer 250 personer, kaffebar, mindre rom som er velegnet til ulike aktiviteter for barn og unge, samt musikkstudio og møterom. Det er også store uteområder til tomten hvor det er anlagt fotballbane, volleyballbane, grillplass, terrasse og lekeplass.

Når det gjelder tro og teologi er BKM Hønefoss knyttet opp mot Brunstad Christian Church (BCC), juridisk og økonomisk er det imidlertid en selvstendig forening.