Det legges ned mye arbeid for de unges trivsel i BKM Hønefoss. Ungdommene møtes gjerne flere ganger i uka på forskjellige arenaer. Det er fast samling hver tirsdag for ungdommene i BKM Hønefoss. Her forkynnes det kristne budskapet på en måte som er tilpasset ungdommer, f.eks. ved å ta opp temaer som er naturlige i en ungdoms liv. Etter møtet er det sosialt samvær og salg av mat. Ofte blir det også leid gymsal som ungdommene bruker etter ungdomsmøte

BKM Hønefoss samarbeider også med forskjellige organisasjoner som tilbyr sportsaktiviteter og andre fritidstilbud. Disse organisasjonene deler samme visjon som BKM Hønefoss om å tilby ungdom helsefremmende og forebyggende fritidsaktiviteter i et sunt og kristent ungdomsmiljø.

BKM Hønefoss tilbyr også trosopplæring til ungdommer på niende trinn. Programmet har likhetstrekk med Den norske kirkes konfirmasjonsundervisning, men er bygget på BCCs teologiske grunnlag. Undervisningsopplegget tar for seg menighetens historie og lære. Det ble lagt til rette for at ungdommene kunne delta aktivt, stille spørsmål og reflektere rundt eksistensielle livsvalg. Trosopplæringen blir avsluttet med en fest for hele menigheten hvor ungdommene er hedersgjester.