For medlemmene over 60 år, seniorene, er det ulike samlinger og aktiviteter i løpet av året. På disse treffene settes det av tid og rom til å snakke sammen og dele felles minner fra et langt liv.

Ofte møter de seniorer fra andre lokalmenigheter, drar på utflukter og turer, gjør tilrettelagte arbeidsoppgaver på Hverventunet Aktivitetssenter eller har sammenkomster i forskjellige hjem. Det er en usedvanlig positiv og livsglad gjeng, som ser ut til å ha stor glede av treffene og hverandre.