Brunstad ligger i Melsomvik som tilhører Sandefjord kommune i Vestfold. Dette stedet har vært et viktig samlings- og feriested for medlemmene fra BKM Hønefoss gjennom mange år. Flere ganger årlig arrangeres det internasjonale konferanser der medlemmene treffer venner og bekjente fra andre lokalmenigheter over hele verden.

I hovedsak er disse konferansene knyttet til påske, nyttår og i grunnskolens sommerferie. Her kan medlemmene delta på trosoppbyggelse og ellers et mangfold av ulike aktiviteter. For medlemmene i BKM Hønefoss er disse konferansene store høydepunkter for medlemmene helt fra de yngste til de eldste.

BCC arrangerer også årlig flere kurs og seminarer som representanter fra BKM Hønefoss deltar på. Et av temaene på seminarene som har blitt holdt er hvordan man kan forebygge vold og overgrep i arbeidet med barn og unge. BKM Hønefoss følger opp dette arbeidet og har gode rutiner i alt arbeid med barn og ungdommer i menigheten.