Vi ønsker å gjøre alt vi kan for at barna som vokser opp i BKM Hønefoss kan minnes en opplevelsesrik, trygg og god barndom, uansett hvilke valg de tar for livet sitt senere. Vi er opptatt av trygge og inspirerende ungdom/voksne i arbeidet med barna. Alle som jobber med barn og ungdom må fremvise politiattest.

Det arrangeres søndagsskole for barn mellom 4 og 12 år. Samlingene varer rundt 30 minutter, og har variert innhold med grunnlag i den kristne tro og etikk. Gjennom fortellinger, presentasjoner, dramatisering, sang og dans tar engasjerte ledere opp temaer fra bibelen og den kristne tro på en enkel og lettfattelig måte. Innholdet bygges også i stor grad på barnas hverdag og situasjonene de møter der. I 2017 stod et nyoppusset rom klart for søndagsskolen. Her er det et eget amfi til å sitte i og en prosjektor for fremvisning av media. I tillegg er det også stor gulvplass som blir brukt til aktiviteter og dramatisering.

Arbeidet for barn i alderen 6-12 år er organisert via Aktivitetsklubben, som samarbeidende forening med BKM Hønefoss.