Et nytt tilbud for de eldste barna: Tweens

Allerede på forsommeren 2021 startet idemyldring og planlegging av et helt nytt konsept for de eldste barna på søndagsskolen. Det har vært et behov for å kunne tilpasse søndagsskolen for disse på en enda bedre måte. Resultatet ble Tweens – et tilbud for 6. og 7. klassingene som startet opp ved skolestart i august.

Hver mandag arrangeres det kvelder som inneholder aktivitet, mat og en kort samling der det tas opp aktuelle temaer fra hverdagen til målgruppen. Et viktig fokus på disse samlingene, i tillegg til å gi et godt aktivitetstilbud, er å snakke om hvordan den kristne tro og lære kan være en hjelp og trygghet i hverdagen. Det er også fokus på å gjøre det så virkelighetsnært og hverdagslig som mulig. Oppleggene kan bestå av ulike caser barna kan kjenne seg igjen i, kortfilmer tilpasset aldersgruppen og oppgaver der de selv reflekterer over og tar stilling til påstander. I 2021 var det seks barn i målgruppen. Det er fem engasjerte ungdomsmentorer mellom 18 og 35 år som bidrar for å gjøre mandagskveldene til et av ukas høydepunkt for deltakerne. Heidi Larsen (28 år) er en av mentorene som gjerne legger ned frivillig innsats for å skape et godt tilbud. Hun forteller her om sin motivasjon for å være med på dette:

Det er veldig meningsfylt å engasjere seg som mentor i Tweens! Det er et tilbud tweensene gleder seg til, og for oss mentorene er det også veldig trivelige kvelder. Det er også en trygg og fin arena der vi kan snakke om sentrale og viktige temaer de møter i hverdagen, og der vi kan snakke om menighetens budskap på en enkel måte slik at det kan være en hjelp for dem. Fra nyttår det året de fyller 14 år kan de bli med på ungdomsmøter og annet som arrangeres for ungdom. Jeg tror det er en trygghet for dem at de da allerede kjenner og er trygge på en del av oss litt eldre som deltar både i Tweens-gruppa og det øvrige ungdomsopplegget.

Heidi Larsen (bak til venstre) sammen med resten av Tweens Hønefoss

Miniband

På toppen av hoppbakken i Vikersund

Tweens Hønefoss på lazertag

Kanotur på Øyangen med bading, grilling, kortspill og samling rundt temaet «Bibelen».

Ofte gjennomføres samlingene under et hyggelig måltid.