Året i bilder

2021 var et år hvor pandemien satt en del begrensninger for vår virksomhet. Enkelte måneder var det umulig å kunne samles fysisk. Mange arrangementer som tidligere har vært holdt inne, ble i år flyttet utendørs. Her kan du se noen av høydepunktene fra menighetslivet i året 2021.

Året i bilder

februar 13

Vaffelfest for hele menigheten

BCC Hønefoss deltok i en innsamling til dekning av ekstraordinære utgifter til medievirksomheten under koronapandemien, sammen med andre lokalmenigheter tilknyttet BCC. Under pandemien har vanlige stevner utgått, men gjennom online samlinger har menigheter over hele verden kunnet møtes til digital trosoppbyggelse. Som en feiring av oppnådd kollektmål, ble det invitert til vaffelfest i vårsola. Uteområdet var pyntet med flagg og ballonger, og det ble servert vafler, kaffe og kakao. Dette var første fysiske samling på lenge, gleden var derfor ekstra stor over å se hverandre igjen.

mai 1

Vår-dugnad på Hverventunet Aktivitetssenter

Når våren ankommer, pleier menigheten å samles til vårdugnad på Hverventunet. Dette er et felles krafttak for å gjøre uteområdet klart for sommerhalvåret. Disse dugnadene er kjent for trivsel og gode matpauser, og året dugnad var ikke noe unntak.

mai 16

16. mai-fest

Tradisjonen tro ble det holdt 16. mai-fest for ungdommene i BCC Hønefoss. Dette er et viktig rusfritt tilbud til ungdommene. Kvelden inneholdt konkurranser, trosoppbyggelse, mat og felleskap.

mai 17

17. mai-samling

Etter det tradisjonelle barnetoget i sentrum og opplegg på skolene, ble grunnlovsdagen også feiret sammen med menigheten. En utendørs samling med 17.mai-tale, dikt og sanginnslag, etterfulgt av barneleker, salg av mat og drikke, samt et mini-tog. 

juni 12

Sommerfest for menigheten

Som en avslutning før sommeren arrangerte BCC Hønefoss sommerfest. Et festpyntet uteområde, trosoppbyggelse, fellesskap og underholdende konkurranser var stikkord for festen. Bildet viser en av konkurransene, der noen fedre skulle utføre oppgaver mens de ble sprutet ned av barna – til stor begeistring for publikum.

juni 19

Sommerfest for ungdommene

Det ble også arrangert en egen sommeravslutning for ungdommene. Trosoppbyggelsen sto sentralt. Etter selve møtet samlet ungdommene seg i mindre grupper for å drøfte og diskutere temaer rundt det å ta bevisste verdivalg i hverdagen. Kvelden inneholdt også servering, underholdning og konkurranser.

juli 19

Sangbidrag under åpningsmøtet

Under åpningen av BCCs internasjonale sommerstevne i Stokke (Vestfold), bidro BCC Hønefoss med flere sangbidrag. Stevnet ble et hybrid-arrangement der programelementene foregikk delvis online, og delvis fysisk.

juli 26

Barnas dager under BCCs sommerstevner

Under barnedagene på BCCs internasjonale sommerstevner var det masse spennende opplegg for barna. Mange av barna fra BCC Hønefoss deltok på samtlige av tilbudene, sammen med søndagskolelærerne sine, og deltakere og frivillige fra andre lokalmenigheter.

august 7

Dåp

I august ble det arrangert dåp i bassenget på Hverventunet. Hos BCC Hønefoss og andre lokalmenigheter tilknyttet BCC, praktiserer vi voksendåp. Dette er en bekjennelseshandling som i Bibelen beskrives som en god samvittighetspakt med Gud. Seks ungdommer lot seg døpe foran resten av menigheten.

august 14

Barnevelsignelse

I august ble det holdt barnevelsignelse for tre nye verdensborgerne. I en barnevelsignelse markeres barnets verdi og tilhørighet til Skaperen og himlenes rike, og det ønskes velkommen til trosfelleskapet i menigheten med bønn og velsignelse.

september 10

Seniortur til Vassfaret

I september dro seniorene i BCC Hønefoss på utflukt til Vassfaret. Her hadde seniorene felleskap, trosoppbyggelse og trivsel i hverandres selskap. Som del av programmet, fikk de en liten innføring i lokalhistorien, så på kulturminner og nøt noen gode måltider sammen.

september 25

Felleskapsdag med BCC Valdres

Historisk sett har lokalmenighetene i Hønefoss og Valdres hatt mye med hverandre å gjøre. I september kom lokalmenigheten i Valdres på besøk til Hønefoss. Her hadde vi felles trosoppbyggelse, samt opplegg for barna. Ellers var det lagt til rette for trivsel og felleskap rundt maten.

oktober 16

Fest for misjonskollekt

Det ble i oktober arrangert en fest for å støtte opp om BCC halvårlige kollekt til misjonen. Festen inneholdt trosoppbyggelse i form av taler og sanginnslag, samt loddsalg, premieutdeling, middag og dessert.

november 13

Seminarhelg og konstitusjon av BCC-forbundet

For trossamfunnet sentralt var en stor milepæl i 2021 omorganiseringen til å bli et internasjonalt forbund. Et titalls medlemmer fra BCC Hønefoss deltok på en inspirerende seminarhelg på Oslofjord Convention Center, der blant annet formålet og den praktiske betydningen av forbundsmodellen ble presentert. I løpet av helgen ble også forbundet konstituert ved representanter fra lokalmenighetene, og representanter fra BCC Hønefoss var med å stifte og signere stiftelseserklæringen.

desember 16

Ekstraordinært årsmøte: BCC Hønefoss blir medlem i BCC-forbundet

I6. desember ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte for medlemmene. Møtet var hybrid, slik at noen deltok på streaming og noen var fysisk tilstede. Her ble det vedtatt å søke medlemskap i BCC-forbundet. Det ble også vedtatt navnendring fra BKM Hønefoss til BCC Hønefoss. BKM har blitt brukt fordi det er en forkortelse for Brunstad Kristelige Menighet som er den norske oversettelsen av BCC, Brunstad Christian Church. Med innføring av den internasjonale forbundsmodellen tar vi samme navneprofil som resten av medlemsorganisasjonene.

desember 19

Førjulsfest

Tradisjonen tro ble det arrangert førjulsfest, denne gangen utendørs pga. restriksjoner. Dagen inneholdt en kort samling med trosoppbyggelse og flotte fremføringer av julesanger. Deretter var det klart for saft og nissegrøt. Julenissen kom på besøk og delte ut godteriposer til alle barna.