Fra styret

Et år har gått, og når vi ser tilbake på 2021 har det vært fylt av mange gode minner og opplevelser for medlemmene i BCC Hønefoss. Til tross for at pandemien har satt en del begrensninger har det likevel vært mulig å møtes og gjennomføre aktiviteter og samlinger på tilpassede måter innen smitteverntiltakenes rammer det meste av året. Det er fantastisk å se det store engasjementet som har blitt lagt ned for å skape et mest mulig normalt og givende tilbud for medlemmene. Et eksempel på nettopp dette var da det kom skjerpede tiltak rett før jul. Den tradisjonsrike julesamlingen 24. desember kunne ikke gjennomføres innendørs som planlagt. På kun et par dager klarte de frivillige å gjøre om arrangementet til å bli utendørs. Det var live sanginnslag, juletale og feststemte mennesker selv i mange minusgrader.

Nytt av året er en helt ny satsing for 6. og 7. klassinger. Konseptet er blitt kalt Tweens og er en videreutvikling av søndagsskoletilbudet. Dette har blitt en stor suksess som kan leses mer om her

En stor milepæl i 2021 var at BCC Hønefoss ble medlem av det nyetablerte BCC-forbundet, som følge av en omorganisering av trossamfunnet sentralt. Brunstad Christian Church er nå organisert som et internasjonalt forbund av medlemsorganisasjoner. Et titalls medlemmer fra BCC Hønefoss deltok på en inspirerende seminarhelg i november, der blant annet formålet og den praktiske betydningen av forbundsmodellen ble presentert. I løpet av helgen ble også forbundet konstituert ved representanter fra lokalmenighetene. Les gjerne mer om forbundet på BCC sine sider her. Som følge av vedtaket sentralt vedtok BCC Hønefoss på vårt årsmøte 16. desember 2020 en navnendring fra BKM Hønefoss til BCC Hønefoss, samt å søke medlemskap i forbundet. BKM, Brunstad Kristelige Menighet, har blitt benyttet som norsk oversettelse av BCC, Brunstad Christian Church. Imidlertid gjennomførte vi navnebytte for å ha samme profil som resten av BCC-forbundet.

Økonomien i BCC Hønefoss har i 2021 vært stabil. Det har ikke blitt foretatt noen vesentlige investeringer, og den daglige driften av forsamlingslokalet og ukentlige aktiviteter har som tidligere blitt finansiert gjennom frivillige månedlige bidrag fra medlemmene.

Vi vil takke medlemmene så hjertelig for alt vi har opplevd sammen i 2021. Vi er takknemlig for alle engasjerte og velvillige ildsjeler som har bidratt for å skape gode minner og et godt menighetsliv midt i en annerledes tid.

Erik Fuglset. Styreleder

Jonn Larsen. Styremedlem

Henning Fuglset. Styremedlem

Steinar Holth. Varamedlem

Linn Kyrrø. Styremedlem

Magnus Larsen. Styremedlem

Hanne Bekkevold. Styremedlem