Fra styret

2020 har vært et helt spesielt år som vi vil minnes i lang tid fremover. Det startet ganske likt som de siste årene har gjort med aktiviteter og engasjementet i BKM Hønefoss. Imidlertid tok store deler av aktivitetene en brå vending da korona-pandemien rammet verden i mars. Tiltakene for å redusere smitte satte store begrensninger for aktivitetene og samlingene i BKM Hønefoss. Det var likevel fascinerende å se hvordan kreative og løsningsorienterte sjeler engasjerte seg på nye måter for å skape et tilbud for barna og ungdommen. Det sies at kjærligheten gjør oppfinnsom, og det kan være et passende uttrykk for det vi har fått oppleve i denne spesielle tiden. Du kan lese om engasjementet som oppstod her 

Gjennom året har vi også hatt noen spennende prosjekter i samarbeid med BrunstadTVBrunstad Christian Church sin internasjonale TV-kanal. Ettersom det har blitt få lokale samlinger på grunn av smittevernsrestriksjoner har det på søndagene blitt sendt trosoppbyggelse på BrunstadTV. Det har vært sendinger med bidrag fra ulike lokalmenighetei Norge og rundt om i verden. 22. november hadde BKM Hønefoss sammen med BKM Hamar ansvaret for deler av sendingen, både i form av taler, sang og musikk. BrunstadTV har også sendt online søndagsskole der ulike lokalmenigheter har bidratt med innhold. BKM Hønefoss har i den forbindelse hatt ansvaret for å dubbe filmer fra andre språk til norsk slik at norske barn skal kunne forstå innholdet.  I den forbindelse har flere barn og voksne i BKM Hønefoss bidratt frivillig med å spille inn stemmer i studio. Du kan se noen glimt fra dette under «året i bilder».  

Det har i flere år vært planlagt en stor og moderne lekeplass for barna på forsamlingslokalet vårt, og 11. oktober 2020 stod lekeplassen klar til innvielse og snorklipping. Mange medlemmer bidro i prosjektet, og totalt ble det lagt ned rundt 600 dugnadstimer.  Mer om prosjektet, samt bilder fra noen sosiale dugnader og fra innvielsen kan sees her. Styret vil takke hjertelig for all innsats som ble lagt ned i prosjektet! 

I 2020 har økonomien i BKM Hønefoss vært stabil. Den daglige driften av forsamlingslokalet vårt har blitt finansiert gjennom frivillige månedlige bidrag fra medlemmene. Prosjektet med lekeplassen var den største investeringen i 2020 og er balanseført til en verdi av 900 000 kr.  

Vi i styret vil takke alle medlemmene så hjertelig for alle bidrag, for arbeid som er lagt ned og for alt det vi har opplevd sammen i 2020, både av fysiske samlinger og gjennom online samlinger og videoer.  

En takknemlig hilsen fra styret

Erik Fuglset. Styreleder

Jonn Larsen. Styremedlem

Henning Fuglset. Styremedlem

Steinar Holth. Varamedlem

Linn Kyrrø. Styremedlem

Magnus Larsen. Styremedlem

Hanne Bekkevold. Styremedlem