Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Warning: Illegal string offset 'ctl_story_date' in /home/mwh7284/public_html/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/ctl-helper-functions.php on line 52

Her kan du se noen av høydepunktene gjennom året. I tillegg har vi hatt ukentlige samlinger for barn, ungdom og familier.

Timeline

Nyttårsfest

Nyttårsfest

Tradisjonen tro hadde ungdommene fra BKM Hønefoss, BKM Valdres og BKM Hallingdal nyttårsfest sammen, denne gangen i Valdres. Som en del av trosoppbyggelsen ble det holdt en panelsamtale med fokus på et kjent bibelvers. Deltakerne i panelsamtalen delte sine tanker og erfaringer rundt temaet med publikum.

Aktivitetsdag

Aktivitetsdag

I februar ble det arrangert en vinter-aktivitetsdag for hele familien. Her ble det blant annet arrangert skiskyting for barn og voksne, aking og salg av vafler.

Lydstudio

Lydstudio

I løpet av mars ble det jobbet iherdig med opppussing av lydstudioet på Hverventunet. BKM Hønefoss og Make Music Hønefoss har samarbeidet om oppgraderingen. BKM Hønefoss bidro med lokaler og innkjøp av mikrofon i prosjektet.

Seniortreff

Seniortreff

Seniorgruppa møttes til en velsmakende lunsj sammen hos et yngre ektepar i BKM Hønefoss

Bibelundervisningsfest

Bibelundervisningsfest

I Mai ble det holdt bibelundervisningsfest for tre ungdommer, som markering av endt bibelundervisning. Bibelundervisningen har likhetstrekk med Den Norske Kirkes konfirmasjonsopplæring, men er bygget på BCCs teologi.

17. mai

17. mai

Etter at barnetog og opplegg på skoler var over, samlet deltakere fra BKM Hønefoss seg til feiring av 17. mai på Hverventunet. Tradisjonelle 17. mai leker, mini-tog, festtale og stort dessertbord er innholdselementer fra feiringen.

Seniortur til Blaafarveverket

Seniortur til Blaafarveverket

som en avslutning på seniorsamlingene denne våren, ble det arrangert utflukt til Blaafarveverket i juni.

Årsmøte

Årsmøte

19. juni ble det avholdt årsmøte for BKM Hønefoss. Blant punktene på agendaen var godkjenning av årsregnskap for 2018 og driftsbudsjett for 2019.

Ungdomstur

Ungdomstur

Ca 40 ungdommer fra BKM Hønefoss dro i juni på tur til Vestkysten av USA. Her besøkte de BCCs lokalmenighet i Salem, Oregon, før reisen gikk videre til San Francisco, Monterey og Los Angeles. Her er noen av ungdommene på rafting i Oregon.

Sommerkonferanse

Sommerkonferanse

Mange medlemmer fra BKM Hønefoss deltok på BCCs internasjonale sommerkonferanse på Oslofjord Convention Center. Her var det opplegg for barn, ungdommer, voksne og seniorer.

Grillfest for ungdommen

Grillfest for ungdommen

Ungdommene i BKM Hønefoss ble i september invitert på felles ungdomsmøte i BKM Hallingdal. Trosoppbyggelsen ble etterfulgt av grillfest og selskapsleker.

Barnevelsignelse

Barnevelsignelse

I september ble det avholdt barnevelsignelse. I BCC og lokalmenighetene er det tradisjon å markere velkomsten av nye barn med en samling hvor de får menighetens forbønn og velsignelse. Dette henger sammen med at vi praktiserer voksendåp, men ønsker samtidig å gi de nyfødte barna en god mottakelse.

Inspirasjonsfest

Inspirasjonsfest

I november hadde BKM Hønefoss en inspirasjons- og innsamlingsfest for å styrke lokalmenighetens økonomi. Økonomiske prioriteringer fremover vil være etablering av lekeplass, nedbetaling av gjeld og reparasjon av vanntåkeanlegg.

Julefest

Julefest

Det ble i desember arrangert en julefest, hvor søndagskolen fremførte et flott skuespill om «Papa Panovs juledag» .

Skøyter

Skøyter

I de senere årene er det blitt tradisjon at mange medlemmer i BKM Hønefoss møtes på skøytebanen 1. juledag.