Å tilrettelegge for barnas utfoldelse

Vi har et mål om at barna som vokser opp i vårt trossamfunn kan se tilbake på en god, trygg og innholdsrik barndom uansett hvilken retning de velger senere i livet. For å nå dette målet vil vi som organisasjon skape gode og trygge rammer hvor barna kan få rom til å utfolde seg. I tillegg til å tilrettelegge med aktivitetstilbud ønsker vi å skape gode holdninger og verdier som kan hjelpe dem videre i livet. Av denne grunn har det de to siste årene blitt lagt ned arbeid i å videreutvikle tilbudet for barna; både fasilitetene og ved omorganisering av søndagsskolen. 

Søndagsskole

Parallelt med den ukentlige søndagsgudstjenesten, arrangeres det søndagsskole hvor barna får lære om Jesus, og om ulike etiske temaer. Temaer for undervisningen er for eksempel nestekjærlighet, menneskeverd og godhet. I 2018 ble et eget søndagsskolerom ferdigstilt. Her er det et eget teppeamfi med puter hvor barna kan sitte, keyboard, prosjektor, samt god gulvplass som gir mulighet for dramatisering, dans og andre aktiviteter. Fire voksne ledere rullerer på hvem som lager opplegg til søndagsskolen, som består av 18 barn mellom 4 og 12 år. Hvert halvår legges en felles plan hvor innhold, aktiviteter og opplegg drøftes. Ved et variert og innholdsrikt tilbud som blant annet inneholder multimedia, aktiviteter og dramatisering, blir søndagsskolen spennende og noe barna gleder seg til! 

På lokalet har vi også et eget lekerom. I 2019 ble dette pusset opp og fornyet. Rommet inneholder blant annet ballrom, klatrevegg, huske, «butikk», tegnebord, et rom med rekvisitter for dramatisering, samt arealer for frilek. I tillegg til disse arealene ser vi og behovet for å oppgradere lekeplassen utendørs, særlig med tanke på de litt eldre barna. Planer for en moderne lekepark utvendig er laget, og planlagt oppstart er i 2020. Det er planlagt å sette av 700 000 kr til dette prosjektet og grunnarbeidene er allerede i gang. Vi er derfor spente på året som kommer! 

Mirjam, 25 år

«Det er veldig givende å være leder på søndagsskolen. Jeg setter stor pris på muligheten til å kunne bygge opp tillit og en god relasjon til barna slik at jeg kan være en trygg voksenperson for dem. Og ikke minst at jeg kan trygge dem på at de er unike og verdifulle og elsket av Gud nøyaktig slik som de er.»

Adele Fuglset, 4 år

«Jeg liker egentlig alt sammen på søndagskolen, men aller mest å spille skuespill og synge. Og så liker jeg å være med vennene mine der. »

Spente barn under åpningen av lekerommet

Tegnekonkurranse på søndagsskolen

Plantegning for den nye lekeparken utendørs