Fra styret

Når vi ser tilbake på 2019 har det vært et innholdsrikt år med masse engasjement og trivsel blant medlemmene. Vårt trossamfunn har stabile medlemstall, og 30% er barn og unge opp til 18 år.

Vårt forsamlingslokale, Hverventunet Aktivitetssenter, er gjennom året blitt flittig brukt flere dager i uken. Det er ukentlig både samlinger hvor oppbyggelse og fellesskap står i fokus, men også ulike aktivitetstilbud for barn og ungdom. Mange av aktivitetstilbudene for barn og ungdom organiseres gjennom foreningene Brunstad Ungdomsklubb, Xercize Sport, Aktivitetsklubben og Make Music. Dette er samarbeidende foreninger med BKM Hønefoss.

Nytt av året er at vi har startet med månedlige felles ungdomsgudstjenester med BKM Valdres og BKM Hallingdal. Dette har blitt svært godt tatt imot og vi opplever at ungdommene setter pris på å bli bedre kjent med ungdommene fra andre lokalmenigheter. I 2019 har vi også hatt et stort fokus på å tilrettelegge for barnas utfoldelse på lokalet ved oppussing av et eget barnemøterom, påbegynnelse av en lekepark og ferdigstillelse av en større akebakke. En egen arbeidsgruppe har utarbeidet en plan for etableringen av en leke-/familiepark på ca. 600 m2. Disse prosjektene kan du lese mer om ved å følge denne linken.

I 2019 har vi også fått pusset opp vårt eget lydstudio i samarbeid med Make Music, noe som har gitt muligheter til å produsere musikk lokalt, men også til å kunne bidra med vokal og arrangement til BCC sentralt. Dette var et spennende prosjekt, og studioet har vi allerede rukket å ta i bruk og se resultater av. I tillegg har året 2019 også blitt oppstarten på et mer aktivt arbeid for å trygge barn og ungdom, blant annet ved aktiv forebygging mot vold og overgrep. Dette kan du lese mer om ved å følge denne linken.

Økonomisk har året 2019 vært preget av stabilitet på tross av prosjektene i avsnittet over. Den daglige aktiviteten blir finansiert ved frivillige månedlige gavebeløp fra medlemmene. Arbeidet med renovering av rom og utearealer på lokalet vårt har blitt utført ved dugnad blant medlemmene.

Vi i styret vil takke alle medlemmene så hjertelig for alt godt vi har hatt sammen i 2019. Takk for all innsats og engasjement som legges ned for å tilrettelegge for et aktivt og innholdsrikt menighetsliv!

På vegne av styret, Ragnar Larsen

Styremedlemmer

Fra venstre: Ingvild Kind Larsen, Steinar Holth, Erik Fuglset og Jonn Larsen