Økonomi

Året 2018 har økonomisk vært nok et stabilt år for BKM Hønefoss. Driften og vedlikeholdet av aktivitetssenteret blir dekket av et frivillig månedlig bidrag fra medlemmene, og var i 2018 på 600 000 NOK. Driftsoppgaver og andre oppgaver utføres frivillig av medlemmene selv, da vi ikke har noen lønnede stillinger i BKM Hønefoss.

I oktober 2017 sluttførte vi et innsamlingsprosjekt som ble påbegynt i 2012. Prosjektet ble kalt Golden Heart, og målet var på totalt 27,8 millioner NOK. Dette var et prosjekt der medlemmene i BKM Hønefoss jobbet sammen for å opprette et lokalt fond som gir økonomisk forutsigbarhet og sterk egenkapital i fremtidige investeringer.

Den første betydelige investeringen ble besluttet ved utgangen av 2017, og innebar å utvide forsamlingssalen på aktivitetssenteret med en stor scene og med moderne lys- og lydanlegg. Dette byggeprosjektet ble gjennomført og ferdigstilt på forsommeren 2018, og er noe medlemmene allerede har hatt stor glede av. Det ble også gjennomført noen mindre investeringer i forbindelse med misjonsfesten, blant annet ble det kjøpt inn en del media- og filmutstyr.