Misjonsfest i Hønefoss: Et samlende prosjekt

I BCC blir det hvert halvår arrangert misjonsfester som lokalmenigheter rundt om i verden er verter for. Høsten 2017 fikk BKM Hønefoss oppdraget med å være verter for misjonsfesten den 13. oktober 2018, hvor BrunstadTV produserte sendingen. De halvårlige festene har fokus på misjon, både ved at innholdet i festene får frem viktige aspekter ved BCC sin forkynnelse, men også ved at det gjennomføres en misjonskollekt hvor pengene går til misjonsrettet arbeid i BCC.

I månedene før festen ble det produsert filmer, musikk og sceneshow i tillegg til at forsamlingsstedet til BKM Hønefoss ble bygget ut. Linn Kyrrø (39 år) var produsent for alt innholdet til festen og forteller litt om perioden i intervjuet under:

«Jeg ser tilbake på 2018 som et hektisk, men svært givende år. Min oppgave som produsent for misjonsfesten var å ha det overordnede administrative ansvaret. Det innebar også å holde i alle trådene for å sikre at alle innholdselementene bygde opp om temaet: «Troskap til det aller ytterste». Vi dannet ulike grupper som hadde ansvar for hvert av programelementene. I tillegg var det mange som var med å bygge ut lokalet, og ikke minst å sørge for gode måltider hele veien. Det er klart at det var en stor og utfordrende oppgave ettersom vi aldri hadde gjort noe liknende før, men gleden var derfor desto større over resultatet vi oppnådde. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger i etterkant som viste at festen gjorde inntrykk på BCC sine medlemmer over hele verden.

Fremfor alt var det en veldig samlende tid for medlemmene i BKM Hønefoss. Gjennom arbeidet ble vi knyttet sammen på en helt spesiell måte. Spesielt rørende synes jeg det var å se hvordan de yngre og de eldre ble så glade i og takknemlige for hverandre i denne tiden. Det var stort å oppleve alle som iherdig jobbet frem mot festen, og bidro til å gjøre året 2018 til et merkeår i BKM Hønefoss sin historie. Jeg må si at jeg både er stolt over og glad for å være en del av BKM Hønefoss!»

Temaet for festen var «troskap til det aller ytterste».  Dette sitatet er hentet fra Elias Aslaksens siste hilsen til menigheten før han døde i 1976. Aslaksen er en viktig del av BKM Hønefoss sin historie, noe du kan lese mer om her: https://www.bkmhonefoss.no/.

Det kom også ut en artikkel på BCC sin hjemmeside fra misjonsfesten i Hønefoss. Denne kan du lese her: https://bcc.no/2018/10/misjonsfest-i-honefoss-samlet-bcc-medlemmer-verden-over/.

Under kan du se en bildeserie med noen bilder fra misjonsfesten og arbeidet frem mot denne.