BKM Hønefoss – Året 2018

Året 2018 har vært et spennende og innholdsrikt år for medlemmene i BKM Hønefoss. Høsten 2017 fikk vi oppdraget med å være verter for en misjonsfest i oktober 2018. Festen ble sendt via den kristne, Ideelle TV-kanalen BrunstadTV slik at den nådde ut til BCCs medlemmer internasjonalt. I tillegg til å produsere filmer, musikk og ulike sceneshow til festen ble forsamlingsstedet til BKM Hønefoss bygd ut med en steinbelagt parkeringsplass og en ny, stor scene med lys- og lydanlegg. Vi er svært fornøyde med resultatet – både TV-sendingen og utbyggingen! Det har vært en stor glede å se engasjementet til medlemmene i dette prosjektet, og ikke minst å se hvilket resultat det gir når vi går sammen for å nå et mål.

I tillegg til prosjektet med misjonsfesten og utbygging av forsamlingsstedet har det i år som tidligere vært et mangfoldig menighetsliv, hvor noen av høydepunktene gjennom året kan sees her. Det har særlig blitt lagt ned en stor innsats for å gi barna og ungdommen et godt aktivitetstilbud innen sunne og gode rammer.

Vi har en solid økonomi som gjør at vi kan se lyst på fremtiden. Årsregnskapet kan sees her

Jeg vil på vegne av styret takke medlemmene så hjertelig for alt vi har hatt sammen i 2018!

Hilsen Ragnar Larsen, på vegne av styret i BKM Hønefoss