Økonomi

Økonomisk sett har 2017 vært et godt og solid år for BKM Hønefoss. Drift og vedlikehold av aktivitetssenteret baseres på et frivillig månedlig bidrag fra medlemmene, og beløp seg i 2017 totalt på 600 000 NOK. Det var ingen lønnede stillinger i BKM Hønefoss i 2017 og driftsoppgaver på aktivitetssenteret utføres i tradisjonsrik dugnadsånd av medlemmene selv.

I oktober ble det utført en internrevisjon for BKM Hønefoss av regnskapsførere og jurister fra BCC sentralt. Fokusområdene som her ble drøftet var på økonomi, regnskap, dugnadsarbeid og HMS. Tilbakemeldingen fra internrevisjonen var at BKM Hønefoss med sine lokallag drives på en god og forsvarlig måte på alle områder.

Siden 2012 har medlemmene i BKM Hønefoss jobbet sammen for å opprette et lokalt fond ved å bruke innsamlingskonseptet kalt Golden Heart. Dette er et fond som gir BKM Hønefoss som forening en økonomisk forutsigbarhet, ettersom målet er å kunne gå inn med 50% egenkapital i kommende investeringer. Målet BKM Hønefoss satte seg var på totalt 27,8 millioner NOK innen utgangen av 2020. Vi har de siste årene ligget foran spareplanen og det var derfor med stor glede at målet ble nådd. Prosjektet ble dermed sluttført pr. 31.12.17, hele tre år før tiden.

Den første betydelige investeringen fra prosjektet har allerede blitt besluttet innen utgangen av 2017. I løpet av det kommende året, 2018, vil forsamlingssalen på aktivitetssenteret utvides med en stor scene med moderne lyd- og lyseffekter. I 2017 ble også en mindre investering gjort i forbindelsemed oppussing av et eget rom for søndagsskolen. De har nå et eget amfi til å sitte i og projektor for fremvisning av media. I tillegg er det også stor gulvplass som blir brukt til aktiviteter og dramatisering.