BKM Hønefoss har ingen ansatte, og all innsats skjer derfor i tradisjonsrik dugnadsånd for fellesskapet. I september ble det arrangert dugnad for vedlikehold av utearealene og hovedrengjøring inne.