Medlemmene i BKM Hønefoss hadde i mars inspirasjonsfest for Golden Heart-prosjektet, et prosjekt initiert av BCC for å styrke lokalmenighetenes økonomi.