Ungdommene fra BKM Hønefoss ble invitert av BKM Drammen til ungdomsfest 16. mai på Bolstad Gård. Kvelden inneholdt blant annet natursti, trosoppbyggelse, god mat og bålkos.