I påskeuka ble det arrangert Påskecamp i regi av BCC. Her kunne deltakerne velge mellom 25 forskjellige aktiviteter de kunne melde seg på. Mange av ungdommene fra BKM Hønefoss deltok på BCCs påskecamp, blant annet på volleyball, ishockey, samt film og media.