Barne- og ungdomsarbeidere fra BKM Hønefoss deltok på seminar om forebygging av vold og grenseoverskridende adferd i regi av BCC. Et alvorlig, men allikevel svært viktig tema å ha fokus på.