Under sommerkonferansen på Brunstad var hele 8300 mennesker samlet til en uforglemmelig fest i regi av BKM Eiker. Festen var en feiring og avslutning av en periode med ekstraordinær innsats og fokus for å nå et delmål i Golden Heart-prosjektet. Medlemmene fra BKM Hønefoss deltok på denne festen.