BKM Hønefoss – Året 2017

2017 har vært et engasjerende og opplevelsesrikt år for medlemmene i BKM Hønefoss. Året har vært preget av et høyt aktivitetsnivå og mangfoldig menighetsliv for yngre og eldre. BKM Hønefoss har i løpet av året mange samlinger om vårt felles trosgrunnlag, som er kjernen i all vår virksomhet. Dette ønsker vi også å videreføre til kommende generasjoner. Ettersom en stor andel av medlemmene, ca. 70%, består av barn og unge opp til 36 år, er mange av aktivitetstilbudene for nettopp denne aldersgruppen. De største høydepunktene fra året kan du se her (link til året i bilder). Et av årets store høydepunkter var ferdigstillelsen av spareplanen Golden Heart som skal gi oss økonomisk forutsigbarhet og muligheter i fremtidige investeringer. Styret i BKM Hønefoss er imponert over engasjementet som har vært tilstede i prosjektet og er imponert over at dette ble sluttført hele tre år før planen. Du kan lese mer ferdigstillelsen av spareplanen her (link til økonomi).

Som den første store investeringen er det i år besluttet en utvidelse av forsamlingssalen i aktivitetssenteret med en stor scene, med moderne teknikk for lys- og lydeffekter, noe som vil settes i verk og etter planen bli ferdigstilt i 2018.

Styret vil takke for et berikende år, og for det store engasjementet blant medlemmene!

Med vennlig hilsen Styret