Økonomi

BKM Hønefoss har lenge stått på solide økonomiske ben, og 2016 har ikke vært noe unntak i så måte. Den forutsigbare økonomien i BKM Hønefoss er basert på at medlemmene bidrar med et månedlig gavebeløp til menighetsdriften. Dette beløpet var i 2016 på 1.150 000 kr. BKM Hønefoss hadde i 2016 ingen lønnede stillinger. All innsats er basert på frivillighet og tradisjonsrik dugnadsånd for fellesskapet. Vi har gjennom mange år opplevd at den frivillige innsatsen som legges ned, er med på å styrke relasjonene og samholdet i lokalmenigheten.

Siden 2012 har medlemmene i BKM Hønefoss jobbet sammen for å etablere et fond i Golden Heart. Golden Heart et et prosjekt initiert av BCC,  for å skape en solid økonomisk plattform for lokalmenighetene. Målet er at lokalmenighetene skal ha minst 50% egenkapital før man går i gang med prosjekter.

Spareplanen til BKM Hønefoss varer frem til utgangen av 2020 og er bygget på personlige bidragsplaner fra medlemmene. Ved utgangen av 2016 hadde vi samlet inn 24 millioner kroner. Fortsatt gjenstår 3 millioner kroner før vi når vårt totale mål i «Golden Heart». Vi ligger dermed foran tidskjemaet på spareplanen. Styret i BKM Hønefoss er overveldet av medlemmenes engasjement for «Golden Heart»-prosjektet, og er veldig takknemlig for alle som bidrar til å skape gode økonomiske vilkår for fremtiden.