BKM Hønefoss – Året 2016

2016 har vært et år preget av iver og engasjement på mange fronter, som du kan se og lese mer om gjennom årsrapporten. Gjennom vår felles tro og et rikt aktivitetstilbud knyttes vennskapsbånd på tvers av generasjoner. BKM Hønefoss består av 115 medlemmer i alle aldre, hvorav 70% er barn og unge opp til 36 år. Ettersom størsteparten av medlemmene er under 36 år, er hovedtyngden av aktivitetstilbudene rettet mot disse. Allikevel er seniorene over 60 år også aktive deltagere i det mangfoldige menighetslivet. De samles til ulike aktiviteter gjennom året. Vi er veldig glad for det positive fellesskapet vi ser i BKM Hønefoss. Vårt faste samlingssted, Hverventunet Aktivitetssenter, ligger sør i Hønefoss og blir flittig brukt flere ganger i uken. Her arrangeres samlinger og mange av de ulike aktivitetene. Her er det lyse og romslige fasiliteter innendørs og et stort uteområde som rommer både fotballbane, volleyballbane og basketballbane, lekeplass, samt bålplass og en stor terrasse. Styret vil rette en stor takk til samtlige for den iver og engasjement og uegennyttige innsats som har blitt lagt ned for fellesskapet også i 2016!

Med vennlig hilsen styret