Økonomi

Hverventunet Aktivitetssenter

Vi har en ryddig, sunn og god økonomi i BKM Hønefoss. Hverventunet Aktivitetssenter er i god stand og driftsutgiftene er lave. Driftsoppgaver som renhold og vaktmestertjenester gjøres i tradisjonsrik dugnadsånd. BKM Hønefoss har ingen ansatte, og derfor ingen lønnsutgifter.

BKM Hønefoss jobber fortsatt med sin spareplan i Golden Heart, et prosjekt for å bygge opp egenkapital i lokalmenighetene. Denne spareplanen varer til 2020 og vil gi BKM Hønefoss økonomisk forutsigbarhet i fremtiden. Ved utgangen av 2015 lå vi foran tidskjemaet, noe vi er godt fornøyd med.

Les årsregnskapet for 2015 her (PDF)

Les mer om Golden Heart prosjektet i årsrapporten for 2014