BKM Hønefoss – året 2015

BKM Hønefoss har i desember 2015 av 114 medlemmer. Vi knyttes sammen gjennom vår felles tro og ved å være deltakere i et aktivt menighetsliv.

  • 0 – 13 år: 29 personer
  • 13 – 36 år: 51 personer
  • 36 – 60 år: 17 personer
  • 60 +: 17 personer

Vi brenner for at barne- og ungdomstiden kan være en trygg og positiv tid man ser tilbake på med glede. Vi har derfor et stort fokus på barne- og ungdomsarbeid i BKM Hønefoss. Til dette arbeidet trenges trygge og inspirerende voksne og ungdommer. Jeg er veldig takknemlig for alle som bruker av sin tid og sine krefter for å gjøre det trivelig for de andre.

Hverventunet Aktivitetssenter ligger sør i Hønefoss, og er BKM Hønefoss sitt faste samlingsted. Senteret sto ferdig i 2002, og deler av senteret har blitt pusset opp siden den gang. Her er det lagt godt til rette for medlemmenes trivsel med lyse, fine lokaler, god plass og et flott uteområde.

Også i 2015 har vi hatt en stødig og sunn økonomi i BKM Hønefoss. Vi har ingen ansatte, all innsats er basert på frivillighet. Det varmer hjertet mitt å se den innsatsen som legges ned i fellesskapet. Den vitner om et bredt engasjement og stor entusiasme blant medlemmene, noe jeg ønsker å takke samtlige for.

Ragnar Larsen (styreleder)

Styret 2015

BKM Hønefoss hadde fem styremøter i 2015. Styret besto av følgende:

Trosoppbyggelse

I BKM Hønefoss har vi faste samlinger på søndager der vi oppbygger hverandre i vår felles tro. Her er det stor frihet til å komme med det man har på hjertet. Samlingene gir i tillegg til trosoppbyggelse rom for sosialt samvær og trivsel. Det er gjerne åpen kaffebar eller felles grilling etter samlingene.

I 2015 har vi også feiret høytidsdager, hatt bryllup, dåp, barnevelsignelse og forskjellige fester sammen. Vi praktiserer voksendåp, og har barnevelsignelse for de nyfødte barna. Barnevelsignelse vil si at foreldrene kommer frem med det nyfødte barnet og det ønskes velkommen i fellesskapet ved forstanderens og menighetens bønn.

I tillegg til samlingene i Hønefoss, er det også stor oppslutning blant BKM Hønefoss sine medlemmer på de internasjonale konferansene som blir avholdt på Brunstad i Stokke, Vestfold.

Les mer om sentrale verdier i BKM Hønefoss (årsrapporten 2013)

Søndagsskole

Det arrangeres søndagsskole for barna annenhver uke. Her hører de om troshelter i Bibelen, samt naturlige temaer i et barns hverdag, som f.eks. omsorg, etiske valg og mobbing.

Aktivitetsklubben Hønefoss er et godt fritidstilbud for barn med et stort spenn av aktiviteter. Her finner vi alt fra baking til karneval og kanopadling. Hverventunet Sportsklubb er en kristen forening med tilbud for barn og ungdom som vil drive med idrettsaktiviteter. Her arrangeres det barnegym og volleyball.

Vi ønsker å gjøre alt vi kan for at barna som vokser opp kan minnes en opplevelsesrik, trygg og god barndom, uansett hvilke valg de tar for livet sitt senere. Vi er opptatt av trygge og inspirerende ungdom/voksne i arbeidet med barna. Alle som jobber med barn og ungdom må fremvise politiattest.

Ungdom

Det legges ned mye arbeid for de unges trivsel i BKM Hønefoss. Ungdommene møtes gjerne flere ganger i uka på forskjellige arenaer. Det er fast samling hver tirsdag for ungdommene i BKM Hønefoss. Her forkynnes det kristne budskapet på en måte som er tilpasset ungdommer, f.eks. ved å ta opp temaer som er naturlige i en ungdoms liv. Etter møtet er det salg av mat og rom for sosialt samvær.

Noen av de tradisjonelle ungdomsmøtene ble i 2015 byttet ut med «Til aksjon». Dette er et konsept hvor ungdommene i grupper snakker, diskuterer og reflekterer over den kristne tro. Utgangspunktet for disse samtalene er åpne spørsmål og oppgaver uten noe fasitsvar. Mange av ungdommene har gitt svært gode tilbakemeldinger på dette konseptet og synes det både er lærerikt og nyttig å samtale om sin kristne tro med andre ungdommer.

Tur til Vatnlian

Ungdommene fra BKM Hønefoss dro i mars 2015 på tur til Vatnelian som ligger i vakre Telemark. Turen ble en stor suksess. Den inneholdt blant annet en rekke underholdende oppgaver som måtte løses på veien frem, god mat, en spennende natursti, slalom- og hoppkonkurranser, god underholdning og en oppbyggelig samling på kvelden. Slike turer arrangeres for å knytte ungdommene enda mer sammen og skape gode minner.

Senior

Seniorene har flere sosiale sammenkomster i løpet av året. I 2015 hadde de blant annet fester med seniorer fra andre menigheter, sammenkomster i forskjellige hjem, samt tur til Hadelands Glassverk. Da BCC i 2015 arrangerte pinsestevne i Israel var det mange av seniorene fra BKM Hønefoss som meldte seg på og fikk en uforglemmelig tur.

Trosopplæring

I 2015 var det fire ungdommer i BKM Hønefoss som deltok på trosopplæring. Programmet har likhetstrekk med Den norske kirkes konfirmasjonsundervisning, men er bygget på BCCs teologiske grunnlag. Undervisningsopplegget tar for seg menighetens historie og lære. Det ble lagt til rette for at ungdommene kunne delta aktivt, stille spørsmål og reflektere rundt temaene.

Trosopplæringen ble avsluttet med en fest for hele menigheten, der de fire ungdommene var hedersgjester. De fikk også hver sin gave fra BKM Hønefoss.