Økonomi

Drift av Hverventunet Aktivitetssenter

BKM Hønefoss hadde i 2014 ingen faste ansatte, og all innsats var derfor basert på frivillighet. Dette gjaldt også driftsoppgaver som renhold og vaktmestertjenester. Aktivitetssenteret er i god stand og vi har lagt til rette slik at driftsutgiftene er lave. Disse dekkes av medlemmene etter godkjente satser for de forskjellige aldersgrupper og sivil stand.

Golden Heart gir økonomisk forutsigbarhet

Golden Heart er et prosjekt initiert av BCC, med intensjon å bygge egenkapital i lokalmenighetene. De oppsparte midlene kan brukes på fremtidige lokale prosjekter Målet med Golden Heart er minst 50% egenkapital på prosjekter før de igangsettes. Pengene som settes inn i prosjektet «Golden Heart» kommer i sin helhet fra dugnadsarbeid og gaver fra medlemmene.

BKM Hønefoss har definert en spareplan i Golden Heart, som varer frem til 2018.

Styrets forslag til spareplanen ble vedtatt i allmannamøte 20. juni 2013. Av 41 fremmøtte medlemmer over 18 år stemte 41 positivt, dvs. 100 % oppslutning. BKM Hønefoss lå i 2014 foran tidsskjemaet

 

 

-En enorm frivillig innsats

Ragnar Larsen er styreleder for BKM Hønefoss, og brenner for Golden Heart-prosjektet. 

 

«2014 har virkelig vært et år preget av giverglede i BKM Hønefoss. Innsatsen som legges ned blant medlemmene er bare helt utrolig. Det er spesielt rørende å se ungdommenes engasjement i IMG_9405prosjektet».

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor er BKM Hønefoss med i Golden Heart prosjektet?

«Vi synes det er viktig å legge til rette for medlemmenes trivsel, også i et langsiktig perspektiv. Det har kommet frem forslag om å bygge en aktivitetshall og om å kjøpe et utfluktssted ved Tyrifjorden. Begge disse forslagene vil komme hele foreningen til gode, og kanskje er de også mulige å kombinere. Ved å spare opp egenkapital i Golden Heart, åpnes muligheten for i fremtiden å gå i gang med slike prosjekter. Dette gir økonomisk forutsigbarhet for BKM Hønefoss.»

Hvordan motiveres medlemmene til å bidra?

Ragnar tenker seg om. «Jeg vet nesten ikke,» ler han «responsen er så overveldende at jeg har vanskelig for å forstå det selv. Men jeg tror nok at målet er en stor del av oppskriften på engasjementet – det er moro å tenke på at vi kan realisere vårt eget utfluktssted om noen år. Jeg opplever at medlemmer i alle aldre brenner for prosjektet, dermed er det også «in» å støtte opp om det. Jeg er utrolig takknemlig for at medlemmene faktisk er villige til å bidra så mye –det er gått langt over forventningene.»

 

 

IMG_2231

-Handler om barn og unges oppvekstvilkår

Ingrid (49) og Knut Ole Larsen (49) med to av barna, Andreas (13) og Synnøve (16) er en aktiv familie som er med på det meste som skjer i BKM Hønefoss. De er også svært engasjerte i Golden Heart-prosjektet.

Ingrid og Knut Ole, hvorfor velger dere å bruke tid og midler på Golden Heart?

Svaret kommer kontant. «Det er jo barn og unges oppvekstsvilkår det er snakk om – det er i alle fall min største motivasjon,» sier Knut Ole. «Vi opplever at det er et godt og sunt oppvekstmiljø i BKM Hønefoss. Tilbudet vil bli enda bedre i fremtiden med gymsal og/eller utfluktssted

Ingrid føyer til «Å støtte opp om Golden Heart opplever vi som veldig meningsfullt! Det kan kanskje sammenlignes med foreldre som er engasjert i idrettslaget til barnet sitt. Innenfor rammen av idrettslaget knytter barna vennskapsbånd, føler tilhørighet og får en aktiv og meningsfull fritid. Slik er det også i BKM Hønefoss, og Golden Heart vil gi et enda bedre tilbud til barn og unge.

Ingrid tenker seg om. «Selvfølgelig går jo engasjementet gjerne på bekostning av egen fritid. Men jeg kommer faktisk ikke på noen bedre måte å bruke fritiden på enn nettopp å engasjere meg i dette.»

Synnøve, hvordan opplever du at Golden Heart påvirker hverdagen din?

«Faktisk føler jeg at det påvirker hverdagen min i ganske stor grad. Jeg har mer opplegg på fritiden og jeg ser vennene mine i BKM Hønefoss enda oftere enn før. I forrige uke var jeg for eksempel på sangøvelse to av kveldene. Vi skulle nemlig ha et par sanginnslag på en av våre inspirasjonsfester for Golden Heart.»

Andreas, hva gleder du deg mest til med Golden Heart?

«Jeg er veldig glad i båtliv og vannsport, så jeg håper vi kan kjøpe et utfluktssted ved Tyrifjorden. Jeg regner med at BKM Hønefoss kommer til å dra på mange utflukter hit, og at det blir tid og mulighet for vannsport sammen med kameratene mine. Da blir somrene fremover komplette!» smiler Andreas.

[rev_slider økonomi]

 

Les årsregnskapet for 2014 her