ImageGen (1)jjlsfvwsd

Hverventunet aktivitetsenter

Hverventunet aktivitetssenter ligger syd i Hønefoss og eies og driftes av BKM Hønefoss. Det meste av vår virksomhet i 2014 foregikk her – både kristne møter, aktiviteter for barn og ungdom, fester og seniortreff. Hverventunet aktivitetssenter er lagt til rette for menighetens virksomhet på alle plan og er det naturlige samlingstedet for medlemmene.

I 2014 pusset vi opp deler av senteret. I tradisjonsrik dugnadsånd stilte medlemmene opp med arbeidslyst og forskjellige kompetanseområder. Resultatet ble et nytt og moderne lekerom, møterom og kaffebar. Disse fasilitetene brukes nå flittig og er til stor glede for medlemmene.

[rev_slider Hverventunet_Aktivi]

Les mer om Hverventunet aktivitetssenter i årsrapporten for 2013 her