men

Om oss

BKM Hønefoss er en aktiv menighet som består av 118 personer. Her finner man småbarnsfamilier, pensjonister, ungdom, barn, gifte og ugifte. Alle er deltagere i et yrende og pulserende menighetsliv. Hovedtyngden i BKM Hønefoss er yngre mennesker og vi har derfor stort fokus på barne -og ungdomsarbeid.

Aldersgruppe Antall medlemmer
0-13 28
13-36 56
36-60 15
60+ 19
Totalt 118

Vi ønsker å la barn og ungdom vokse opp i et positivt, trygt og inspirerende fellesskap. Det blir derfor lagt ned mye tid og ressurser i tilbudet for barn og ungdom. Dette krever engasjement og innsats fra voksne og eldre ungdommer. Jeg er veldig takknemlig for alle som bidrar med sine evner og muligheter i dette viktige arbeidet.

Samlingstedet vårt er Hverventunet Aktivitetssenter syd i Hønefoss. Vi opplever at både unge og eldre trives godt på stedet. I 2014 ble deler av senteret pusset opp, blant annet kaffebaren.

BKM Hønefoss har en sunn og solid økonomi, og fokuserer på en bærekraftig drift. All innsats er basert på frivillighet, vi har derfor ingen faste ansatte. Vi opplever stor entusiasme og engasjement blant medlemmene, noe som også gjenspeiles i innsatsen som legges ned for fellesskapet.

Ragnar Larsen, Styreleder

Les mer om historien til BKM Hønefoss i årsrapporten for 2013 her

Styret

IMG_9405Ragnar Larsen, 63 år, Styreleder

 

IMG_9390

Jonn Larsen, 60 år, Styremedlem

 

IMG_9385

Erik Fuglset, 41 år, Styremedlem

IMG_9382

Steinar Holth, 37 år, Styremedlem

IMG_9395

Ingvild K. Larsen, 31 år, Styremedlem

Antall styremøter i 2014: 4