Ungdomstur til Israel

I månedsskiftet september-oktober dro 38 ungdommer fra BKM Hønefoss til Israel, en tur som hadde vært planlagt i to år. Det ble 10 dager fylt av opplevelser og minner for livet. I tillegg til historisk guiding i Jerusalem, Nasareth, Golanhøydene mm. fikk deltakerne på turen oppleve livet i en beduinleir, ATV-kjøring i ørkenen, fjellvandring i Masada, bading i Dødehavet og mye mer.

Møtet med andre religioner og mennesker har også skapt større forståelse og respekt for andre kulturer og livssyn. Med en fadderordning fikk de eldre ungdommene ansvaret for hver sin av de yngste deltakerne på turen. Dette ga øvelse i omsorgsarbeid for de eldre, samtidig som de yngre ble godt ivaretatt. Flere ungdomsgrupper fra de ulike lokalmenighetene i BCC dro til Israel samtidig, noe som resulterte i nye vennskap på tvers av landegrenser.