U-18

En viktig del av menighetens barne- og ungdomsarbeidet er U18. Tenåringer mellom 13 og 18 år deltar på sosiale aktiviteter, turer, og gjør praktiske oppgaver i BKM Hønefoss. I august var de på tur til Danmark, med shopping, besøk på bl.a. Lazergame og en spennende vannpark.

Arbeidet i U18 gir de unge ansvars- og eierfølelse for stedet vårt  Arbeidserfaring og samarbeidsevne gir dem et verdifullt grunnlag for senere deltakelse i et ordinært arbeidsliv og i tjeneste i menigheten.

Les også “Trosopplæring”

U18 gir også de litt eldre ungdommene verdifull erfaring i ledelse og omsorgsarbeid. Lederne i U18 skal skape trivsel og glede i gruppa, og må derfor balansere godt mellom arbeid og moro.