Trosopplæring

I løpet av våren 2013 ble det arrangert 15 undervisningskvelder i kristen tro og etikk for ungdommer i 15-årsalderen. Programmet har likhetstrekk med den norske kirkes konfirmasjonsundervisning, men er bygget på BCCs teologiske grunnlag.

Les også “U18”

Et høydepunkt i programmet var en tur til BCCs konferansesenter i Vestfold, med besøk i historiesenteret Forum. Gjennom en egenprodusert 3D film, ulike multimediapresentasjoner, og detaljerte utstillinger fikk de bedre kjennskap til menighetens historie og utvikling. Det ble også arrangert en flott avslutningsfest for ungdommene i juni, hvor familie og venner deltok.

Les også “Ungdomstur til Israel”