Trosoppbyggelse

Hver uke samles medlemmene i Hønefoss til felles trosoppbyggelse på Hverventunet Aktivitetssenter. Under møtene er det stor frihet for alle til å delta med tale, bønn, vitnesbyrd og sang.

Søndagsamlinger

Hver søndag møtes rundt 50-100 medlemmer i alle aldre til en felles samling, der vi oppbygger hverandre i vår tro. Deretter fortsetter kvelden i Moccafè, aktivitetssenterets egen kaffebar. Senterets ulike muligheter blir også flittig brukt av barn og ungdom. For de minste barna er som regel lekerommet og lekeplassen ute populært. På Hverventunet finner vi også en egen sandvolleyballbane, fotballbane og basketballbane som er til stor glede for barn og ungdom, i tillegg til et spillrom med blant annet airhockey og biljardbord.

Ungdomssamlinger

Hver tirsdag samles 30-40 ungdommer til ungdomsmøte. Budskapet er det samme som på søndagsmøtene, men er som regel mer tilpasset med dagsaktuelle temaer for ungdommen. Etter samlingen spiser vi sammen og gjør ulike aktiviteter.

Søndagsskolen

Det arrangeres søndagsskole for barn mellom 4 og 13 år. Her møtes 17 barn, to ledere, samt tre ungdommer som hjelper til med undervisning, sang og aktiviteter. Ulike temaer er tilpasset barna og de situasjonene de møter i sin hverdag. Aktuelle temaer er tro, godhet, trygghet og takknemlighet. Undervisningen blir bygd på et spennende og variert program. Ofte benyttes visualisering av bibelhistorier, sang eller dramatisering.

BCCs felles idebank for søndagsskolen har også utarbeidet ulike kortfilmer med et enkelt budskap. Før hver sommer- og juleferie blir det også i regi av søndagsskolen arrangert en spennende avslutning for barna med ulike aktiviteter, god mat og engasjerte ledere.

linn_150px“Jeg er takknemlig for å få lov til å være søndagsskoleleder. I BKM Hønefoss spiller barna en viktig rolle, og det er interessant og givende å arbeide med dem. Disse båndene til barna i tidlig alder gir store verdier både for meg og dem, både nå og senere.”

Linn Kyrrø, 34 år