Styret – BKM Hønefoss 2013

Styret i BKM Hønefoss har ansvaret for forvaltningen av BKM Hønefoss’ eiendommer og ressurser, samt en god organisering av virksomheten.

Styret besto i 2013 av Steinar Holth (36), Erik Fuglset (40), Jonn Larsen (59), Ragnar Larsen (62, styrets leder) og Ingvild Larsen (30)