Sentrale verdier i BKM Hønefoss

For Johan O. Smith var respekten for enkeltmennesket en viktig verdi. Verken kjønn, utdannelse, samfunnsklasse eller noe annet hadde betydning for enkeltmenneskets verdi. Smith var derfor veldig observant ovenfor diskriminering av kvinner, av fattige, og av mennesker fra lavere samfunnsklasser.

Respekt og likeverd har siden starten i 2012 stått som grunnverdier i BKM Hønefoss. Ansvaret og oppgavene i menigheten er fordelt uavhengig av familieforhold, status, økonomisk stilling, kjønn o.l.  Våre forskjellige evner og interesser skaper et rikt mangfold. Ved å gjøre seg bruk av dette skaper vi et solid og harmonisk fellesskap, der alle kan bidra.

Les også “Fester og høydepunkter i 2013”

BKM Hønefoss er trosmessig knyttet opp mot BCC. BCC har menigheter i nærmere 60 land, og dette gir også vår lokalmenighet et kulturelt og etnisk mangfold.