Seniortreff

BKM Hønefoss arrangerer seniortreff hver måned. Alle fra 60 år og oppover inviteres til oppbyggelse, aktiviteter og sosialt samvær. I 2013 var det flere yngre som hjalp til med planlegging og gjennomføring.

Seniorgruppa, som teller rundt 15 personer, var i løpet av året også på et datakurs. To ungdommer ga seniorene innføring IKT. Flere ga uttrykk for at kurset var svært lærerikt, og bruker nå data ukentlig.

Seniorgruppa hadde flere fester i løpet av 2013.

«Vi som er eldre har som regel ikke et like tett program som ungdommen, og seniortreffene er derfor et flott tilbud. Det er et behov for oss å kunne prate sammen og ha samfunn. Noen ganger møtes vi på Hverventunet Aktivitetssenter, andre ganger drar vi på utflukter og turer sammen. Det er også alltid et høydepunkt når vi inviterer seniorene fra andre lokalmenigheter.»

Helge (65) og Berit (66) Fuglset

eldre