Sang og musikk

Sang og musikk har en sentral rolle i BKM Hønefoss. I 2013 deltok mange medlemmer i planleggingen, arrangeringen og gjennomføringen av ulike sang- og musikkinnslag. På møtene våre spilles som regel allsanger, mens det til festlige anledninger ofte arrangeres solosanger og musikkstykker med fart i. Med både piano, bass, trommer, gitar, klarinett, fløyte og trompet får de unge utfoldet seg og brukt evnene sine til glede for resten av menigheten.

Les også “Medie- og webarbeid”