Økonomi

Foreningen har beskjeden gjeld. Aktivitetssenteret er i god stand og vi har lagt til rette slik at driftsutgiftene er lave. De dekkes av medlemmene etter godkjente satser for de forskjellige aldersgrupper og sivil stand.

Siden 2009 har vi fokusert på sparing og innsamling for å bygge en økonomisk sunn plattform for å kunne møte framtidige utfordringer. Vi har definert en spareplan fram til 2020. Vi  tenker spesielt på barn og ungdom og føler et behov for en aktivitetshall som vi tenker kan bygges på vår 10 mål store tomt på Hverventunet Aktivitetssenter.

Av 41 fremmøtte medlemmer over 18 år stemte 41 positivt, dvs. 100 % oppslutning.

Styrets forslag til spareplanen ble introdusert og seinere vedtatt i allmannamøte i foreningen den 20. juni 2013. Det endte med overveldende oppslutning. Av 41 fremmøtte medlemmer over 18 år stemte 41 positivt, dvs. 100 % oppslutning.

Hittil har spareplanen gått meget bra og vi er foran tidsskjemaet. Vi har derfor håp om at vi også kan finansiere et utfluktssted for lokalmenigheten.

Ragnar Larsen
Styrets leder, BKM Hønefoss