Litt historie

johan-oscar-smith

Johan Oscar Smith

Det som i dag er et verdensomspennende evangelisk trossamfunn, Brunstad Christian Church (BCC), hadde en beskjeden begynnelse i Horten på begynnelsen av 1900-tallet. Grunnleggeren var marineoffiseren Johan Oscar Smith (1871-1943). Han mente syndenes forlatelse ikke er målet men starten for en kristen, og at det å komme til et liv i seier over all bevisst synd, og til en stadig helliggjørelse ved den Hellige Ånd er selve kristenlivet.

Hans liv og forkynnelse har fått en stor betydning for en stadig voksende menighet. I dag er menigheten representert i mer enn 60 forskjellige land over hele verden, med et felles internasjonalt misjonssenter Brunstad Konferansesenter i Vestfold.

Kadetten Elias Aslaksen tjenestegjorde i 1908 på samme båt som Smith. Han ble kjent med Smith og ville leve det samme livet. Elias Aslaksen flyttet i 1912 til Hønefoss, og i løpet av disse over 100 årene har menigheten vokst til en aktiv forsamling med 114 medlemmer.

Elias-Aslaksen

Høsten 2002 sto det nye aktivitetssenteret til BKM Hønefoss på Hverventunet ferdig, og har siden den gang vært flittig i bruk av både yngre og eldre.

Les også “Hverventunet aktivitetsenter”