Brunstad Kristelige Menighet i Hønefoss

men

Menighetens grunnlegger, Johan O. Smith, tjenstgjorde i den norske marine. I 1908 kom han i kontakt med en ung kadett, Elias Aslaksen, i det de begge tjenstgjorde på samme skip, kanonbåten ”Sleipner”. Dette ble begynnelsen på et livslangt samarbeid og arbeid for menigheten. Elias Aslaksen sluttet i marinen i 1910 for å kunne bruke all sin tid på menigheten. Han flyttet til Hønefoss i 1912 og siden har det vært en lokalmenighet her.

Les også “Litt historie”

Menigheten består av 114 personer, hvorav de fleste er yngre mennesker. Det drives arbeid for de forskjellige aldersgrupper og vi kan se hvordan både unge og eldre trives. Det gleder meg spesielt å se hvordan unge hjelper unge. Vi har tradisjon for å trekke ungdom inn i arbeidet så tidlig som mulig. De barna som opplever denne omsorgen ønsker ofte selv å bidra på samme måten når de vokser til.

De barna som opplever denne omsorgen ønsker ofte selv å bidra på samme måten når de vokser til

Vi legger ned mye ressurser i barne- og ungdomsarbeidet for å la dem vokse opp i et positivt sosialt fellesskap i trygge rammer. I denne årsrapporten forteller vi litt om dette.

Menigheten har en sunn økonomi der alle bidrar etter evne. Arbeidsgleden og gleden ved å skape noe sammen er stor.

Les også “Økonomi”

Vårt samlingssted, Hverventunet Aktivitetssenter, ble bygget på dugnad av menighetens medlemmer i løpet av 1,5 år. Det ble innviet høsten 2002. Stedet har for oss en perfekt beliggenhet der forholdene er lagt godt til rette for menighetens virksomhet på alle plan.

Ragnar Larsen

Ragnar Larsen,
forstander BKM Hønefoss