BKM Hønefoss

Kadetten Elias Aslaksen tjenestegjorde i marinen i 1908 på samme båt som Johan Oscar Smith, som er grunnleggeren av det i dag verdensomspennende trossamfunnet Brunstad Kristelige Menighet. Aslaksen ble kjent med Smith og var enig med Smith i hans trosgrunnlag. I 1912 flyttet Elias Aslaksen til Hønefoss. I begynnelsen var det samlinger i stuene med kun en håndfull medlemmer. I løpet av de over hundre årene som har gått siden den gang har BKM Hønefoss vokst frem til en aktiv forsamling med godt over 100 medlemmer i alle aldre.

BKM Hønefoss eide et lokale i Sundgata i Hønefoss sentrum, men dette ble etter hvert for lite for den voksende menigheten. Da ble en stor tomt syd i Hønefoss kjøpt og et nytt aktivitetssenter ble bygd og stod klart til bruk høsten 2002. Siden den gang er det bygd ut ulike fasiliteter med en konferansesal som rommer 250 personer, kaffebar, mindre rom som er velegnet til ulike aktiviteter for barn og unge, samt musikkstudio og møterom. Det er også store uteområder til tomten hvor det er anlagt fotballbane, volleyballbane, grillplass, terrasse og lekeplass.

Når det gjelder tro og teologi er BKM Hønefoss knyttet opp mot Brunstad Christian Church (BCC), juridisk og økonomisk er det imidlertid en selvstendig forening.

Våre samlinger

Kjernen i menighetens virksomhet er trosoppbyggelsen. I løpet av uka er det egne samlinger for barn og ungdom, og på søndager er det samlinger for hele menigheten. På samlingene står oppbyggelsen i trosgrunnlaget til BCC i fokus. Dette formidles gjennom ulike virkemidler som tale, bønn og sang, men også andre virkemidler som film, paneldebatt osv. Etter samlingene er det åpen kaffebar og uformelt opplegg utover dagen. I løpet av året er medlemmene også samlet til flere festlige anledninger, f.eks. bryllup, fester, merkedager og høytider. Under disse samlingene kommer ofte det kulturelle mangfoldet blant medlemmene til syne, hvor unge og eldre deltar i både oppbyggelse, underholdning og musikalske innslag.
 
 
 
 

Barn

Vi ønsker å gjøre alt vi kan for at barna som vokser opp i BKM Hønefoss kan minnes en opplevelsesrik, trygg og god barndom, uansett hvilke valg de tar for livet sitt senere. Vi er opptatt av trygge og inspirerende ungdom/voksne i arbeidet med barna. Alle som jobber med barn og ungdom må fremvise politiattest.

Det arrangeres søndagsskole for barn mellom 4 og 12 år. Samlingene varer rundt 30 minutter, og har variert innhold med grunnlag i den kristne tro og etikk. Gjennom fortellinger, presentasjoner, dramatisering, sang og dans tar engasjerte ledere opp temaer fra bibelen og den kristne tro på en enkel og lettfattelig måte. Innholdet bygges også i stor grad på barnas hverdag og situasjonene de møter der. I 2017 stod et nyoppusset rom klart for søndagsskolen. Her er det et eget amfi til å sitte i og en prosjektor for fremvisning av media. I tillegg er det også stor gulvplass som blir brukt til aktiviteter og dramatisering.

Arbeidet for barn i alderen 6-12 år er organisert via Aktivitetsklubben, som samarbeidende forening med BKM Hønefoss.

Ungdom

Det legges ned mye arbeid for de unges trivsel i BKM Hønefoss. Ungdommene møtes gjerne flere ganger i uka på forskjellige arenaer. Det er fast samling hver tirsdag for ungdommene i BKM Hønefoss. Her forkynnes det kristne budskapet på en måte som er tilpasset ungdommer, f.eks. ved å ta opp temaer som er naturlige i en ungdoms liv. Etter møtet er det sosialt samvær og salg av mat. Ofte blir det også leid gymsal som ungdommene bruker etter ungdomsmøte

BKM Hønefoss samarbeider også med forskjellige organisasjoner som tilbyr sportsaktiviteter og andre fritidstilbud. Disse organisasjonene deler samme visjon som BKM Hønefoss om å tilby ungdom helsefremmende og forebyggende fritidsaktiviteter i et sunt og kristent ungdomsmiljø.

BKM Hønefoss tilbyr også trosopplæring til ungdommer på niende trinn. Programmet har likhetstrekk med Den norske kirkes konfirmasjonsundervisning, men er bygget på BCCs teologiske grunnlag. Undervisningsopplegget tar for seg menighetens historie og lære. Det ble lagt til rette for at ungdommene kunne delta aktivt, stille spørsmål og reflektere rundt eksistensielle livsvalg. Trosopplæringen blir avsluttet med en fest for hele menigheten hvor ungdommene er hedersgjester.

Seniorer

For medlemmene over 60 år, seniorene, er det ulike samlinger og aktiviteter i løpet av året. På disse treffene settes det av tid og rom til å snakke sammen og dele felles minner fra et langt liv.

Ofte møter de seniorer fra andre lokalmenigheter, drar på utflukter og turer, gjør tilrettelagte arbeidsoppgaver på Hverventunet Aktivitetssenter eller har sammenkomster i forskjellige hjem. Det er en usedvanlig positiv og livsglad gjeng, som ser ut til å ha stor glede av treffene og hverandre.
 
 
 
 
 
 
 
 

Brunstad

Brunstad ligger i Melsomvik som tilhører Sandefjord kommune i Vestfold. Dette stedet har vært et viktig samlings- og feriested for medlemmene fra BKM Hønefoss gjennom mange år. Flere ganger årlig arrangeres det internasjonale konferanser der medlemmene treffer venner og bekjente fra andre lokalmenigheter over hele verden.

I hovedsak er disse konferansene knyttet til påske, nyttår og i grunnskolens sommerferie. Her kan medlemmene delta på trosoppbyggelse og ellers et mangfold av ulike aktiviteter. For medlemmene i BKM Hønefoss er disse konferansene store høydepunkter for medlemmene helt fra de yngste til de eldste.

BCC arrangerer også årlig flere kurs og seminarer som representanter fra BKM Hønefoss deltar på. Et av temaene på seminarene som har blitt holdt er hvordan man kan forebygge vold og overgrep i arbeidet med barn og unge. BKM Hønefoss følger opp dette arbeidet og har gode rutiner i alt arbeid med barn og ungdommer i menigheten.